Skip to main content

One post tagged with "freechatgpt"

View All Tags

· 5 min read
Alex Dinh

Chat GPT là gì?

Đây là nguyên văn câu trả lời của ChatGPT khi được hỏi tự viết 1 đoạn giới thiệu về bản thân.

note

Xin chào, tôi là ChatGPT, một mô hình ngôn ngữ lớn được đào tạo bởi OpenAI. Tôi được lập trình để trả lời các câu hỏi và hoạt động như một trợ lý ảo để hỗ trợ các nhu cầu thông tin của người dùng. Tôi có thể trả lời cho hàng ngàn câu hỏi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học, công nghệ, sức khỏe, giáo dục, v.v. Với trí thông minh nhân tạo ngày càng phát triển, tôi luôn sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức để giúp đỡ người dùng một cách tốt nhất có thể.

Cách sử dụng Chat GPT miễn phí với openchat.fordeer.io