Skip to main content

2 posts tagged with "fordeer"

View All Tags

· 5 min read
Alex Dinh

Chat GPT là gì?

Đây là nguyên văn câu trả lời của ChatGPT khi được hỏi tự viết 1 đoạn giới thiệu về bản thân.

note

Xin chào, tôi là ChatGPT, một mô hình ngôn ngữ lớn được đào tạo bởi OpenAI. Tôi được lập trình để trả lời các câu hỏi và hoạt động như một trợ lý ảo để hỗ trợ các nhu cầu thông tin của người dùng. Tôi có thể trả lời cho hàng ngàn câu hỏi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học, công nghệ, sức khỏe, giáo dục, v.v. Với trí thông minh nhân tạo ngày càng phát triển, tôi luôn sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức để giúp đỡ người dùng một cách tốt nhất có thể.

Cách sử dụng Chat GPT miễn phí với openchat.fordeer.io

· 2 min read
Alex Dinh

Welcome to Fordeer Team

The Fordeer Team is so honored to be founded with the mission of producing support tools for businesses all over the world. Multiple helpful apps will be created and developed for your business and Shopify online store by our team.

Fordeer’s sharing

Our team believes that we have a thorough understanding of the needs and expectations of both merchants and their customers. Our three years of experience as a partner and online store owner on the Shopify platform have contributed to this belief as well. In particular, our highly qualified programming engineers, with all their passion, are always ready to dedicate themselves to creating the most useful apps for customers.

Thus, we will highly appreciate it if you give us a hand